Juni 2012 ble reguleringsplanen for Eidsvåg Lokalsenter godkjent. Dette har vært en prosess som tok lang tid, men som har resultert i en meget bra plan for Eidsvåg og oss som selskap. I korte trekk åpner planen opp for en videreutvikling av Eidsvåg som et attraktivt område mellom Åsane og Bergen sentrum. Planen sikrer de historiske og viktige områdene av Eidsvåg og åpner opp for videre utbygging av området rundt fabrikken. Dagens eiere jobber videre med arealplanleggingen sammen med arkitekter og konsulenter.

 

I tillegg vil den planlagte Bybanen åpne opp for ytterligere utvikling av både infrastruktur og bolig- og næringsutvikling. 

Mer informasjon finnes på:
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/kunngjoringer/kunngjoring-154765

Eidsvåg Fabrikker

EIDSVÅG FABRIKKER - Eidsvågbakken 1, 5105 Eidsvåg - Tlf: 900 70 919 - E-post: post@eidsvag.no

  • Facebook - Grey Circle