top of page

Juni 2012 ble reguleringsplanen for Eidsvåg Lokalsenter godkjent. Dette har vært en prosess som tok lang tid, men som har resultert i en meget bra plan for Eidsvåg og oss som selskap. I korte trekk åpner planen opp for en videreutvikling av Eidsvåg som et attraktivt område mellom Åsane og Bergen sentrum. Planen sikrer de historiske og viktige områdene av Eidsvåg og åpner opp for videre utbygging av området rundt fabrikken. Dagens eiere jobber videre med arealplanleggingen sammen med arkitekter og konsulenter.

 

I tillegg vil den planlagte Bybanen åpne opp for ytterligere utvikling av både infrastruktur og bolig- og næringsutvikling. 

Mer informasjon finnes på:
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/kunngjoringer/kunngjoring-154765

IMG_1910

IMG_1910

4e3e4521-1693-4215-9221-e8c2c645fe2b

4e3e4521-1693-4215-9221-e8c2c645fe2b

6c515cbe-9068-4ef9-9a83-8476df716712

6c515cbe-9068-4ef9-9a83-8476df716712

O-bygget_03

O-bygget_03

Eidsvåg_fabrikker_(31_of_55)

Eidsvåg_fabrikker_(31_of_55)

Eidsvåg_fabrikker_(45_of_55)

Eidsvåg_fabrikker_(45_of_55)

Eidsvåg_fabrikker_(18_of_55)

Eidsvåg_fabrikker_(18_of_55)

Eidsvåg_fabrikker_(24_of_55)

Eidsvåg_fabrikker_(24_of_55)

Forside

Forside

f060d88d-52d9-42be-8c61-4c951551f700

f060d88d-52d9-42be-8c61-4c951551f700

O-bygget_02

O-bygget_02

303d1838-6f89-4061-8ebf-b8119b2df5ad

303d1838-6f89-4061-8ebf-b8119b2df5ad

Eidsvåg Fabrikker

bottom of page