Boligtomter

 

Eidsvåg Fabrikker har de siste årene solgt en del mindre boligtomter i området til utbyggere. Flere av disse er allerede bebygget og vi synes det er kjekt med fornyelse i Eidsvåg. Selskapet besitter fortsatt noen boligtomter som vi planlegger utbygging på, samt flere større LNF-områder i området mellom Eidsvågsneset og Munkebotn. Mange av disse områdene vil nok forbli LNF-områder i mange år, men på lengre sikt er strategien at deler av områdene på den rette siden av byfjellsgrensen kan bebygges ytterligere.

 

Eidsvåg Fabrikker eier over 400 boligtomter som er bortfestet til beboere med hus på Eidsvågsneset. Tomtefesteloven inneholder en rekke regler som regulerer forholdet mellom bortfester og fester, blant annet i forhold til innløsning. For å kvalitetssikre arbeidet med festekontrakter har Eidsvåg Fabrikker engasjert advokatfirmaet Harris i Bergen. 

Har du spørsmål rundt ditt eget festeforhold ta kontakt med Harris:

 

Olav Pedersen

Advokat / Partner


T: 916 94 656 | E: op@harris.no

 

Advokatfirmaet Harris DA

Dreggsallmenningen 10/12 

PB  4115 Sandviken, 5835 Bergen

55 30 27 00 | harris.no

Lorentz Sveen Tvedt

Advokat


T: 479 85 000 | E: lst@harris.no

 

Advokatfirmaet Harris DA

Dreggsallmenningen 10/12 

PB  4115 Sandviken, 5835 Bergen

55 30 27 00 | harris.no

EIDSVÅG FABRIKKER - Eidsvågbakken 1, 5105 Eidsvåg - Tlf: 900 70 919 - E-post: post@eidsvag.no

  • Facebook - Grey Circle